att minska closelys  koldioxidavtryck är en viktig del av vår hållbarhetsambition.
Att minska Closelys koldioxidavtryck är en viktig del av vår hållbarhetsambition. Vi har sedan starten arbetat hårt för att analysera vår leveranskedja och minska utsläppen. Något som vi har konstaterat ger omedelbar effekt är att använda återvunna material. Det är ett kraftfullt verktyg och vi fortsätter att utveckla det konceptet. Samtidigt gör vi också mycket annat, som att flytta tillverkningen av material närmare fabrikerna för att minimera transporterna.

 

riktningen är kristallklar –
vi siktar på nollutsläpp. 

Du kan se det exakta koldioxidavtrycket för alla våra plagg på produktsidorna. Beräkningen omfattar samtliga utsläpp, från utvinningen av råmaterialet fram till dess att produkten kommer till vårt lager i Sverige. Detta tillvägagångssätt kallas ”från vaggan till grinden”. Det tog en expertgrupp sex månader att samla in alla uppgifter, och resultatet har kontrollerats av oberoende aktörer. 

 

trots att vi kämpar hårt kommer det att ta lite tid att uppnå nollutsläpp. Under tiden har vi beslutat att kompensera för de utsläpp vi orsakar med hjälp av koldioxidkrediter. Även om det är ett system som ibland kritiseras, är de flesta experter överens om att det är bättre än att inte göra någonting alls.

Vi ville att våra krediter skulle stödja ett projekt nära vår fabrik i Sri Lanka och vi ville ha något som övervakas noga.

Så småningom beslutade vi oss för att stödja två småskaliga vattenkraftsprojekt i Centralprovinsen och Sabaragamuwa-provinsen i Sri Lanka.

Krediterna köper vi genom Natural Capital Partners i London och projektet kontrolleras i enlighet med Clean Development Mechanism, ett projekt som syftar till att stimulera hållbar utveckling i utvecklingsländer. Tanken är att minska beroendet av fossila bränslen och ersätta dem med förnybar energi.

 

de två projekten minskar koldioxidutsläppen med cirka

 

50.000 ton per år

Vi kompenserar för vår produktion och för alla andra aktiviteter, som till exempel företagsresor. Detta gör att Closely är ett koldioxidneutralt företag redan från start. Vi känner inte till något annat modeföretag som kan säga detsamma. (Men förhoppningsvis kommer de snart att bli många fler.)

 

©2020 closely. all rights reserved.